Dematerializacja akcji i innych dokumentów inkorporujących prawa akcjonariuszy

Gdańsk, 30 grudnia 2019 roku

Początek 2020 roku to nowe obowiązki dla wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, związane z wejściem w życiem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza obowiązek dematerializacji akcji, które utracą dotychczasową formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w systemie teleinformatycznym.

czytaj

Dochodzenie roszczeń związanych z nabyciem instrumentów finansowych emitowanych przez GetBack, fundusze W Investments i inne podobne podmioty

Gdańsk, 25 marca 2019 roku

Mimo pojawiania się kolejnych restrykcyjnych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania ryku finansowego, jak również większej aktywności odpowiednich służb inspirowanej tzw. aferą Amber Gold, mass media coraz częściej donoszą o przypadkach nierzetelnych emitentów instrumentów finansowych i ich dystrybutorów oraz problemach z dochodzeniem roszczeń przez poszkodowanych nabywców tych instrumentów (obligacji, certyfikatów inwestycyjnych). Najbardziej rozpoznawalnymi przykładami takich emitentów są w ostatnim czasie GetBack S.A. oraz fundusze inwestycyjne W Investments.

czytaj

RODO

Gdańsk, 24 maja 2018 roku

Zachęcamy do zapoznania się z ogólną klauzulą informacyjną dla osób kontaktujących się z Kancelarią Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy z siedzibą w Gdańsku telefonicznie lub poprzez e-mail.

czytaj

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy

Gdańsk, 23 marca 2017 roku

Witamy w Kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy.
Z przyjemnością informujemy, że dwaj Wspólnicy Zarządzający kancelarią Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy - Beata Krzyżagórska i Sławomir Łoboda - od października 2016 roku rozpoczęli prowadzenie działalności jako niezależna kancelaria prawna Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy.

Beata Krzyżagórska oraz Sławomir Łoboda współtworzyli, jako Wspólnicy Zarządzający, istniejącą od 1993 r. kancelarię Krzyżagórska Podniesiński Łoboda, która w okresie ostatnich sześciu latach była uznawana za największą kancelarię w regionie.

Kancelaria wraz z całym zespołem prawników współpracujących z adwokat Beatą Krzyżagórską oraz Sławomirem Łobodą w ramach poprzedniej kancelarii ma ambicję kontynuowania jej najlepszych tradycji. Kancelaria będzie świadczyła pomoc prawną na rzecz naszych Klientów na takim samym profesjonalnym poziomie, w tych samych specjalnościach i na obszarze tych samych jurysdykcji.

Od dnia  listopada 2016 roku nasi prawnicy i prawnicy używają adresów e-mail w nowej domenie „@klpartnerzy.pl”.

Siedziba kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy mieści się w nowym obiekcie w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej 11, doskonale przygotowanym do świadczenia pomocy prawnej w sposób zapewniający komfort pracy oraz pełną ochronę powierzanych kancelarii danych i informacji. Główne numery telefonów pozostają bez zmian.

czytaj