Business development

  • wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania i restrukturyzacji finansowania;
  • emisja instrumentów dłużnych;
  • przygotowanie oferty publicznej;
  • obsługa transakcji sprzedaży i zakupu przedsiębiorstwa i innych składników majątku;
  • wsparcie w procesie M&A;
  • wsparcie w poszukiwaniu partnera biznesowego;
  • organizacja inwestycji typu private equity oraz project finance.