Cash Management – obsługa transakcji finansowych prywatnych i firmowych

  • diagnoza krótko- i średnioterminowych wymogów płynności (zobowiązań) i planowanie przepływów;
  • regulowanie płatności i zobowiązań;
  • rozliczenia transakcji (rachunki powiernicze);
  • negocjowanie stawek opłat.