Działalność filantropijna

  • wsparcie w planowaniu działalności filantropijnej;
  • wsparcie w procesie zakładania fundacji oraz innych struktur umożliwiających działalność dobroczynną;
  • przygotowanie i prezentowanie efektów działań inicjatyw filantropijnych.