Family Office

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w ramach kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy rozpoczęło działalność Family Office. Family Office wspiera Klientów w kompleksowym zarządzaniu ich majątkiem. Zapewniamy:
  • przeprowadzenie audytu majątku Klienta
  • opracowanie indywidualnej propozycji strategii inwestycyjnej
  • wdrożenie strategii inwestycyjnej i jej monitoring
  • całościową obsługę i administrowanie majątkiem Klienta
  • opracowanie założeń sukcesji spadkowej, w tym opracowanie zasad i realizację międzypokoleniowego transferu aktywów
  • planowanie podatkowe w bieżącej działalności gospodarczej

Kontakt
tel. + 48 58 340 30 50
tel. + 48 58 340 30 51
fax + 48 58 340 30 60

e-mail: fo@klpartnerzy.pl