Planowanie podatkowe w bieżącej działalności gospodarczej

  • opracowanie możliwych rozwiązań zmierzających do optymalizacji podatkowej, rekomendacja scenariusza optymalizacyjnego;
  • kompleksowa obsługa realizacji danego scenariusza optymalizacyjnego;
  • kontakt z administratorami podmiotów zagranicznych;
  • wsparcie w zakresie otwierania rachunków bankowych i prowadzenia działalności inwestycyjnej za granicą;
  • koordynacja obiegu dokumentów prawnych;
  • koordynacja sprawozdawczości podatkowej i informacyjnej (organy podatkowe, raportowanie do NBP).