Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność Kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy przyczynia się do kreowania lepszej rzeczywistości społecznej. Uważamy, że zaangażowanie każdego człowieka w tym zakresie jest niezbędne i tylko dzięki takiej postawie stajemy się częścią społeczeństwa.

Partnerzy Kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy od wielu lat czynnie wspierają:

  • Fundację Hospicyjna w Gdańsku - wsparcie we wszystkich kwestiach strategicznych
    oraz w całej bieżącej obsłudze prawnej
  • Dom Dziecka w Gdyni Demptowo - wsparcie rzeczowe i finansowe
  • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Dom Dziecka w Kartuzach - wsparcie finansowe
  • Nasz Dom Dzieciątka Jezus w Rudnikach nad Sanem - wsparcie finansowe
  • Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc w Gdańsku - obsługa bieżąca, wsparcie finansowe