Historia

Beata Krzyżagórska oraz Sławomir Łoboda, dawni Wspólnicy Zarządzający kancelarii Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy od października 2016 roku działają  jako niezależna kancelaria prawna Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy.

Współtworzyli istniejącą od 1993 r. kancelarię Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy, która w ostatnim okresie była uznawana za największą kancelarię w regionie oraz liczącą się w skali całej Polski dostawcą wyspecjalizowanych usług prawniczych.

Partnerzy kancelarii Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy, w ramach dotychczasowej działalności, od początku świadczyli usługi hołdując zasadom staranności, rzetelności, uczciwości i najwyższej lojalności wobec Klientów. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym zasadom i ich realizacji, które w dalszym ciągu będą podstawą działania KLP, będziemy mogli rozwijać się i w przyszłości uzyskać liczącą pozycję w regionie i kraju.