Praktyka

Naszym Klientom oferujemy usługi kompleksowego doradztwa prawnego we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczymy także profesjonalne, wsparte fachową wiedzą i doświadczeniem, usługi doradztwa prawnego w wielu innych dziedzinach prawa.

Poznaj zakres naszych usług »

W celu optymalnej realizacji każdego postawionego przez nami zadania, tworzymy zespoły składające się ze specjalistów w danej dziedzinie prawa, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe opracowanie danego projektu, identyfikacja zagrożeń i ich eliminacja.

Najsilniejsze zespoły doradztwa prawnego Kancelaria stworzyła w obszarze transakcji kapitałowych, w dziedzinie fuzji i przejęć, w tym w szczególności zbywania i nabywania akcji i udziałów (share deal), wybranych aktywów (asset deal), przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, podziałów i przekształceń podmiotów gospodarczych, międzynarodowego planowania podatkowego oraz doradztwa podatkowego, prawa energetycznego oraz prawa własności intelektualnej.

KLP idąc naprzeciw zmianom i trudnościom funkcjonowania Klientów na rynku nieruchomości stworzyła zespół w obszarze nieruchomości, w tym w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami, kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, włączywszy doradztwo projektowe, sporządzanie i negocjowanie kontraktów budowlanych oraz prawa własności intelektualnej. Zespół prawników KLP zajmujących się doradztwem w tym obszarze opracowuje optymalne struktury transakcji dotyczących nieruchomości, przy uwzględnieniu wszelkich aspektów podatkowych i finansowych.

W Kancelarii działają: