Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych

Zespół Procesowy pracuje pod kierunkiem adwokat Beaty Krzyżagórskiej.

Zespół świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji Klienta w postępowaniach cywilnych, przed sądami arbitrażowymi ad hoc oraz instytucjonalnymi, w postępowaniach administracyjnych - dowiedz się więcej » oraz w postępowaniach karnych - dowiedz się więcej »

Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51