Zespół Prawa Administracyjnego i Nieruchomości

Zespół Prawa Administracyjnego i Nieruchomości pracuje pod kierunkiem adwokata Beaty Krzyżagórskiej.

Zespół prawników KLP zajmujących się doradztwem w tym obszarze opracowuje optymalne struktury transakcji dotyczących nieruchomości, przy uwzględnieniu wszelkich aspektów podatkowych i finansowych.

Zespół świadczy doradztwo w zakresie:

  • nieruchomości, w tym w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami, kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, włączywszy doradztwo projektowe, oraz sporządzanie i negocjowanie kontraktów budowlanych, w tym zwłaszcza na rzecz Klientów, reprezentujących następujące grupy branżowe: firmy deweloperskie, podmioty zajmujące się obsługą nieruchomości, zarządcy lub administratorzy nieruchomości oraz fundusze inwestycyjne - dowiedz się więcej »

oraz:

  • reprezentacji Klienta we wszelkich postępowaniach administracyjnych, sądowych i arbitrażowych związanych z nieruchomościami - dowiedz się więcej »
Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51