Zespół Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska

Zespół Prawna Energetycznego i Ochrony Środowiska pracuje pod kierunkiem adwokat Beaty Krzyżagórskiej oraz radcy prawnego Sławomira Łobody. 

Zespół świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego, w tym w szczególności doradztwo w zakresie energetyki konwencjonalnej i odnawialnych źródeł energii, przygotowanie i realizacja projektów energetyki wiatrowej, przekształcenia związane z wymogami regulacyjnymi - dowiedz się więcej »

Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51