Zespół Prawa Korporacyjnego

Zespół Prawa Korporacyjnego jest jednym z najsilniejszych zespołów Kancelarii.Pracuje on pod kierunkiem adwokat Beaty Krzyżagórskiej oraz radcy prawnego Sławomira Łobody.

Zespół świadczy doradztwo prawne w zakresie:

  • transakcji kapitałowych, w szczególności fuzje i przejęcia, w tym w szczególności zbywanie i nabywanie akcji i udziałów (share deal), wybranych aktywów (asset deal), przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części; podziały i przekształcenia podmiotów gospodarczych - dowiedz się więcej »
  • prawa korporacyjnego i gospodarczego - dowiedz się więcej »
  • doradztwa w zakresie rynków kapitałowych, w tym w szczególności przygotowania pierwszej oferty publicznej (IPO), prowadzenia due diligence, opracowywania prospektu emisyjnego i innych dokumentów informacyjnych, opracowywania i doradztwa na etapie wdrożenia programów menedżerskich  - dowiedz się więcej »

oraz:

Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51