Zespół Prawa Podatkowego

Zespół Prawa Podatkowego jest jednym z najsilniejszych zespołów Kancelarii. Pracuje on pod kierunkiem adwokat Beaty Krzyżagórskiej oraz radcy prawnego Sławomira Łobody.

Zespół świadczy doradztwo prawne w zakresie:

  • planowania podatkowego, tworzenia struktur off-shore i zarządzania nimi, zmiany rezydencji
    podatkowej - dowiedz się więcej »
  • doradztwa podatkowego, w tym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT, szczególnie w procesach fuzji i przejęć, podziałów i połączeń podmiotów gospodarczych - dowiedz się więcej »

oraz:

  • reprezentacji w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, urzędami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi - dowiedz się więcej »
Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51