Zespół Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zespół Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  pracuje pod kierunkiem adwokat Beaty Krzyżagórskiej oraz radcy prawnego Sławomira Łobody. 

Zespół świadczy doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - dowiedz się więcej »

Zespół Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych szczególnie duże doświadczenie posiada w obszarze doradztwa związanego ze zmianami strukturalnymi zakładów pracy w następstwie łączenia, podziału i przekształcenia spółek, w tym w szczególności stanowiącymi konsekwencję przejęcia zakładu pracy, a także doradztwa w procesie projektowania systemów wynagrodzeń pracowników oraz innych form świadczeń na ich rzecz, w tym w szczególności przygotowywanie i opiniowanie programów motywacyjnych dla wyższej kadry menedżerskiej oraz opracowywanie wszelkich dokumentów koniecznych do ich wprowadzenia.

Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51