Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego

Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego pracuje pod kierunkiem adwokat Beaty Krzyżagórskiej. 

Zespół świadczy doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i naprawczych - dowiedz się więcej »

Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51