Praktyki studenckie

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda & Partnerzy umożliwia odbywanie praktyk przez studentów czwartego i piątego roku studiów prawniczych. Osoby zainteresowane odbyciem takiej praktyki winny składać podania o odbycie takiej praktyki, zawierające list motywacyjny oraz CV, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Praktyki studenckie" na adres:

Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. w Gdańsku
Piastowska 11
80-332 Gdańsk
Polska

tel. + 48 58 340 30 50
tel. + 48 58 340 30 51
fax + 48 58 340 30 60

lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@klpartnerzy.pl