Zakres usług

Kancelaria Krzyżagórska Łoboda & Partnerzy doradza swoim Klientom w następujących obszarach:
 • transakcje kapitałowe, w szczególności fuzje i przejęcia, w tym w szczególności zbywanie i nabywanie akcji i udziałów (share deal), wybranych aktywów (asset deal), przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części; podziały i przekształcenia podmiotów gospodarczych - dowiedz się więcej »
 • planowanie podatkowe, tworzenie struktur off-shore i zarządzanie nimi, zmiana rezydencji podatkowej - dowiedz się więcej »
 • tworzenie i obsługa towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy zamkniętych - dowiedz się więcej »
 • prawo korporacyjne i gospodarcze - dowiedz się więcej »
 • doradztwo podatkowe, w tym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT, szczególnie w procesach fuzji i przejęć, podziałów i połączeń podmiotów gospodarczych - dowiedz się więcej »
 • doradztwo w zakresie nieruchomości, w tym w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami, kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, włączywszy doradztwo projektowe, oraz sporządzanie i negocjowanie kontraktów budowlanych, w tym zwłaszcza na rzecz Klientów, reprezentujących następujące grupy branżowe: firmy deweloperskie, podmioty zajmujące się obsługą nieruchomości, zarządcy lub administratorzy nieruchomości oraz fundusze inwestycyjne - dowiedz się więcej »
 • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii - dowiedz się więcej »
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji, obejmujące w szczególności pomoc prawną w procesie koncentracji przedsiębiorców - dowiedz się więcej »
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych - dowiedz się więcej »
 • prawo energetyczne, w tym w szczególności doradztwo w zakresie energetyki konwencjonalnej i odnawialnych źródeł energii, przygotowanie i realizacja projektów energetyki wiatrowej, przekształcenia związane z wymogami regulacyjnymi - dowiedz się więcej »
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - dowiedz się więcej »
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i reasekuracyjnych - dowiedz się więcej »
 • doradztwo w zakresie prawa morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki żeglugi
  morskiej - dowiedz się więcej »
 • doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, w tym w szczególności przygotowanie pierwszej oferty publicznej (IPO), prowadzenie due diligence, opracowywanie prospektu emisyjnego i innych dokumentów informacyjnych, opracowywanie i doradztwo na etapie wdrożenia programów menedżerskich - dowiedz się więcej »
 • postępowania sądowe i arbitrażowe - dowiedz się więcej »