Postępowania sądowe i arbitrażowe

W ramach doradztwa w tym obszarze Kancelaria zapewnia:
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania gospodarczego,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi ad hoc oraz instytucjonalnymi,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych,
  • obronę i reprezentację w sprawach karnych,
  • wparcie w zakresie postępowań toczących się przed sądami obcych jurysdykcji

Kancelaria reprezentowała powoda, tj. jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce w postępowaniu regresowym przeciwko Polskim Sieciom Energetycznym S.A. w Warszawie, toczącym się w związku z wypłatą największego w historii powojennej Polski odszkodowania ubezpieczeniowego.
Wartość przedmiotu sporu przekraczała 150 mln złotych.

Kancelaria obecnie reprezentuje jedną ze spółek giełdowych w precedensowym procesie o zapłatę odszkodowania w związku z transakcją sprzedaży udziałów. Wartość przedmiotu sporu przenosi kwotę 8 mln złotych.015