Prawo konkurencji

W ramach doradztwa w tym obszarze, Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc począwszy od oceny, czy planowane zamierzenia inwestycyjne Klienta są zgodne z prawem konkurencji oraz nie naruszają słusznych interesów konsumentów, a także w następujących sprawach:
  • doradztwo dotyczące porozumień ograniczających konkurencję oraz stanowiących nadużycie pozycji dominującej,
  • reprezentowanie Klientów w sporach z zakresu prawa praktyk nieuczciwej konkurencji, wynikających m.inn. z zawartych porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, czy też stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • weryfikacji, czy planowana transakcja może być uznana za koncentrację podlegającą zgłoszeniu Prezesowi UOKiK,
  • przygotowywania wniosków obejmujących zgłoszenie zamiaru koncentracji i reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Prezesem UOKiK,
  • reprezentowanie Klientów w innych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądem antymonopolowym,
  • identyfikacji działań mogących być uznane za naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Zespół prawników Kancelarii specjalizujących się w omawianym obszarze świadczy usługi doradcze także sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją. Posiadamy duże doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony produktów i ich marek, reklamy wprowadzającej w błąd oraz reklamy porównawczej, a także wynikających z takich praktyk zagrożeń. Doradzamy Klientom jak je eliminować lub ograniczać negatywne skutki z nich wynikające. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych powstałych na tym tle, analizujemy zawarte umowy  i porozumienia, wspieramy Klientów w procesie zawierania umów i porozumień tego dotyczących oraz sporządzamy opinie prawne - dowiedz się więcej »