Prawo ubezpieczeń

W ramach doradztwa w tym obszarze, Kancelaria zapewnia usługi prawne w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i reasekuracyjnych, w szczególności:
  • opiniowanie i negocjowanie umów ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczeń oraz innych dokumentów, związanych ze stosunkiem ubezpieczenia,
  • reprezentowanie Klientów w sporach z podmiotami, prowadzącymi działalność ubezpieczeniową,
  • obsługę prawną działalności brokerów ubezpieczeniowych.

Współpracując z zakładami ubezpieczeń (m. in. Towarzystwo Ubezpieczeniowe AIG Polska S.A.) oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi, Kancelaria uczestniczyła w procesie wdrażania nowych produktów ubezpieczeniowych, m. in. GAP (Guaranteed Asset Protection), Produkt Recall, Asysta Szkodowa lub Bancassurance.