Prawo własności przemysłowej

W ramach doradztwa obszarze własności przemysłowej, Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie:
 • doradztwa w sferze prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • projektowania rozwiązań prawnych z tego zakresu w umowach i porozumieniach, w szczególności opracowywania, opiniowania i negocjowania umów licencyjnych oraz umów przeniesienia autorskich praw majątkowych,
  w tym w odniesieniu do utworów stanowiących programy komputerowe,
 • doradztwa w sferze projektowania i wdrażania systemów IT,
 • doradztwa w zakresie patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych praw własności przemysłowej,
 • doradztwa w zakresie ochrony i transferu domen internetowych,
 • doradztwa w zakresie ochrony know-how,
 • doradztwa w zakresie marketingu, reklamy i działalności e-commerce,
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed urzędem Patentowym RP,
 • reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Wspólnotowych
  Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.