Rynki kapitałowe

Zespół prawników Kancelarii specjalizujący się w doradztwie prawnym w zakresie rynków kapitałowych świadczą usługi obejmujące w szczególności:
  • przeprowadzanie audytów prawnych due diligence służących przygotowaniu emitenta do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, jak również opracowaniu prospektu emisyjnego oraz innych niezbędnych dokumentów informacyjnych,
  • doradztwo w zakresie dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku giełdowym (GPW, New Connect),
  • doradztwo przy emisjach obligacji korporacyjnych oraz papierów wartościowych wymiennych na akcje,
  • reprezentacja w postępowaniach przed regulatorem polskiego rynku kapitałowego Komisją Nadzoru Finansowego,
    a także w postępowaniach przed Giełdą Papierów Wartościowych S.A.,
  • doradztwo na etapie wdrażania zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance) oraz doradztwo na rzecz spółek publicznych obejmujące komunikacji z rynkiem, wypełnianie obowiązków informacyjnych, czy kontakty regulatorem rynku i innymi instytucjami finansowymi,
  • opracowywanie i wsparcie we wdrożeniu programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej i pracowników spółek publicznych - dowiedz się więcej »
  • pomoc prawna w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy - dowiedz się więcej »
  • nabywania znacznych pakietów akcji i wykonywania obowiązków informacyjnych z nim związanych.