Zastrzeżenia prawne

Materiały dostępne na witrynie Kancelarii mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej.
O ile inaczej nie zastrzeżono, przydatność tych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie
jest wyraźnie wyłączona.

Korzystanie z materiałów dostępnych na witrynie Kancelarii wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami
określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa [por. w szczególności dozwolony użytek w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.)].