Beata Krzyżagórska-Żurek

Adwokat, Partner Zarządzający

Kariera

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1991 r. Po ukończeniu studiów pracowała na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa Morskiego pod kierunkiem prof. dr hab. J. Młynarczyka. Egzamin sędziowski złożyła w 1994 r., zaś egzamin adwokacki w 1996 r. Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programów naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego w zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji (1992 r.), Uniwersytecie w Minnesocie, USA (1996 r.), a ponadto w Zurichu w Szwajcarii (1996 r.).

Doświadczenie

Beata Krzyżagórska zrealizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Doradzała w wielu transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie działalności przez towarzystwa inwestycyjne oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z działalnością towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych. Zajmowała się również transakcjami finansowania przedsięwzięć typu project i corporate finance, a także inwestycjami private equity.

Beata Krzyżagórska doradzała również największym pomorskim przedsiębiorcom w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej prowadząc procesy reorganizacji przedsiębiorstw. Z sukcesem zrealizowała również projekty wdrożenia mechanizmów zarządzania ryzykiem podatkowym w spółkach i grupach kapitałowych. Prowadziła wiele postępowań w celu mitygacji zidentyfikowanych ryzyk podatkowych Klientów oraz reprezentowała ich w sprawach spornych przed sądami administracyjnymi, sprawach karno-skarbowych oraz karnych z elementem podatkowym, zarówno na gruncie przepisów krajowych, jak i z elementami prawa międzynarodowego.

Znajomość języków obcych

Język angielski biegle w mowie i piśmie.

Beata Krzyżagórska

Publikacje