Nieruchomości

Jednym z najpopularniejszych przedmiotów inwestycji były od zawsze, bezpośrednio lub pośrednio, nieruchomości. Mimo sukcesywnego pojawiania się szeregu nowych form inwestowania, zainteresowanie lokowaniem kapitału w nieruchomości (lub podmioty, do których należą) nie maleje, a w ostatnich czasach wręcz rośnie. Istnieje nadto wiele gałęzi biznesu, które są z nieruchomościami immanentnie związane – od branży deweloperskiej po usługi związane z obrotem nimi lub ich utrzymaniem. Nawet jeśli w polu zainteresowania przedsiębiorcy nie leżą takie inwestycje, ani też nie działa w żadnej z powyższych branż, to i tak styczność z tematami „nieruchomościowymi” jest nieunikniona – chociażby w związku z potrzebą posiadania (nabycia lub wynajęcia) siedziby spółki lub miejsca prowadzenia jednoosobowej działalności. Podobnie rzecz ma się w przypadku spraw z zakresu życia prywatnego.

Posiadamy ekspercką wiedzę i doświadczenie pozwalające na to aby każdemu Klientowi – zarówno instytucjonalnemu, jak i prywatnemu – udzielić profesjonalnego wsparcia prawnego w przypadku wszystkich możliwych form styczności z tematyką nieruchomości.

Prawnik kluczowy w tej specjalizacji:

Zaufali nam:

W szczególności doradzamy i wspieramy naszych Klientów w zakresie następujących projektów:

Transakcje związane z lokowaniem kapitału w nieruchomości mają swoją specyfikę, w tym w zakresie ryzyk prawnych. Dlatego staranne zaplanowanie i przygotowanie takiej inwestycji jest często nie mniej istotne od jej realizacji. Od lat z powodzeniem wspieramy naszych Klientów w takich przedsięwzięciach, w tym realizujemy badania due diligence, analizujemy możliwe rozwiązania w zakresie struktury i przebiegu inwestycji, wspólnie z Klientem wybieramy najbardziej optymalne z nich, a następnie przygotowujemy dokumenty transakcyjne lub negocjujemy dokumenty przygotowane przez drugą stronę lub partnera (opiniujemy też dokumenty finansowania), jak również zapewniamy obsługę potransakcyjną (w tym reprezentujemy w procedurach sądowych i urzędowych). Stosownie do rodzaju inwestycji i potrzeb Klienta, nasze usługi świadczymy na określonym etapie lub etapach inwestycji lub też przez cały okres jej trwania aż do momentu wyjścia z niej i jej końcowego rozliczenia

Badanie prawne nieruchomości nie jest procesem zarezerwowanym wyłącznie dla dużych projektów inwestycyjnych. Również z pozoru proste transakcje, takie jak nabycie działki lub lokalu, mogą wymagać takiego działania (oczywiście w odpowiednio zakrojonym zakresie). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, pozwalające na właściwe zidentyfikowanie potrzeby i odpowiedniego zakresu takiego badania, a następnie jego przeprowadzenie - nie tylko w obszarze stricte prawnym, ale również w aspektach powiązanych takich jak np. urbanistyczne, architektoniczne czy geodezyjne (w razie konieczności posiłkując się zaufanymi doradcami zewnętrznymi).

Od początku działalności Kancelarii istotną część naszych Klientów stanowili przedsiębiorcy działający w branży nieruchomościowej. Zdobyta dzięki temu wiedza i praktyka pozwala nam zapewniać wszechstronną bieżącą obsługę nie tylko podmiotom takim jak deweloperzy i właściciele obiektów komercyjnych lub zarządzający nimi, ale również wykonawcom, projektantom, pośrednikom w obrocie, rzeczoznawcom i innym doradcom w tych dziedzinach

Doświadczenie zdobyte w ramach obsługi inwestorów i podmiotów zarządzających obiektami przeznaczonymi do wynajmu (galeriami handlowymi, biurowcami, aparthotelami) pozwala nam  skutecznie wspierać prawnie najemców i dzierżawców w relacjach z wynajmującymi i wydzierżawiającymi. Od ponad dekady obsługujemy, również w powyższym zakresie, LPP S.A. - właściciela sklepów Reserved, Mohito, House, Cropp, Sinsay, oraz BBK S.A. - właściciela sklepów Home & You. Niezależnie więc od tego, czy mamy do czynienia z negocjacjami projektu umowy najmu lub dzierżawy, renegocjacją zawartej, czy też ze sporem na jej gruncie, jesteśmy w stanie poddać ją odpowiedniej do potrzeb Klienta analizie, w tym łatwo wychwycić i wykorzystać ewentualne czułe punkty drugiej strony.

Tworzymy, negocjujemy i opiniujemy wszelkie możliwe umowy dotyczące nieruchomości, zarówno szeroko rozumianego korzystania z nich, nabywania lub zbywania, jak i obciążania. Do każdej umowy podchodzimy indywidualnie, uwzględniając nie tylko stosunki, w ramach których jest zawierana (B2B/B2C/C2C), ale też kontekst i cele, którym ma (lub miała) służyć.

Nasz zespół posiada wszechstronną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących nieruchomości i rozliczeń (w tym opłat publicznoprawnych) związanych z rozporządzaniem nimi lub korzystaniem z nich. Dotyczy to zarówno postępowań cywilnych (niespornych, np. wieczystoksięgowych, jak i spornych, np. o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym), wszelkich procedur administracyjnych (np. w sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia, podziałów, opłat z tytułu użytkowania wieczystego), jak również spraw sądowo-administracyjnych (ze skarg na decyzje, postanowienia lub bezczynność organów administracji, a także na akty prawa miejscowego). Mając świadomość, iż większość takich postępowań jest z reguły długotrwała, stosujemy sprawdzone rozwiązania mogące pomóc w osiągnięciu optymalnego (w danym przypadku) czasu trwania danej procedury.