Branża pożyczkowa i finansowa

Liczba aktów prawnych (krajowych i unijnych) regulujących działalność branży pożyczkowej i płatniczej w połączeniu z zachodzącymi w nich dynamicznymi zmianami i dalszym rozwojem sprawiają, że znajomość i umiejętność poruszania się po tych przepisach są dla firm z tej branży coraz większym wyzwaniem. Często ilość i poziom skomplikowania norm dotyczących określonego zagadnienia uniemożliwiają samodzielne uporanie się z nim.

Problemy Klientów na tym gruncie są nam doskonale znane, gdyż od początku funkcjonowania Kancelarii nasze usługi prawne obejmowały obsługę podmiotów z branży finansowej, w tym oferujących finansowanie dłużne – zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Zdobyte w ten sposób doświadczenie w połączeniu ze stale rozbudowywaną bazą wiedzy pozwalają nam na zapewnienie wszechstronnej obsługi takim Klientom.

Prawnik kluczowy w tej specjalizacji:

Zaufali nam:

W szczególności doradzamy i wspieramy naszych Klientów w zakresie następujących projektów:

Oferujemy Klientom prowadzenie spraw regulacyjnych podmiotów działających już jako instytucje pożyczkowe lub płatnicze, jak i tych dopiero zamierzających rozpoczęcie takiej działalności. Tym już funkcjonującym w takiej formie zapewniamy bieżące doradztwo i reprezentację w kontaktach z regulatorami (w tym KNF, Prezesem UOKiK, Rzecznikiem Finansowym, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - zarówno w sprawach bieżących, jak i wynikających z czynności kontrolnych lub nadzorczych. Dla podmiotów zamierzających rozpocząć działalność przygotowujemy natomiast analizy niezbędne do właściwego ukształtowania zakresu działalności, a następnie pełną dokumentację do uzyskania wpisu we właściwym rejestrze (instytucji pożyczkowych, czy też dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego), a w razie potrzeby również reprezentujemy w związanych z tym procedurach

W ramach bieżącej obsługi zapewniamy fachowe doradztwo ukierunkowane na utrzymanie stałej zgodności z regulacjami (nie tylko sektorowymi, ale także bardziej generalnymi jak AML/CFT czy RODO) oraz ich interpretacją i wymaganiami stawianymi przez organy nadzoru i sądy. Na bieżąco monitorujemy projektowane i oczekujące na wejście w życie zmiany ustawodawcze, aby nasi Klienci byli zawsze krok do przodu. W razie potrzeby sygnalizujemy nadchodzące perturbacje (których najlepszym przykładem była w ostatnim czasie tzw. ustawa antylichwiarska), jak i otwierające się możliwości.

Na życzenie Klienta przeprowadzamy audyty w wybranych obszarach w celu wychwycenia ewentualnych niedociągnięć zanim dopatrzy się ich organ nadzoru

Wraz z postępującym rozwojem innowacji finansowych pojawiają się nowe rozwiązania z pogranicza prawa i technologii, które potencjalnie można zaaplikować w działalności Klientów będących instytucjami pożyczkowymi lub płatniczymi. Każde takie rozwiązanie wymaga jednak najpierw starannej analizy pod kątem właściwego sposobu uplasowania w organizacji Klienta i jego relacji z partnerami biznesowymi, jak również z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego - w tym na gruncie przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, ochronę danych osobowych, czy AML/CFT. Jesteśmy na bieżąco z tą tematyką, aby móc płynnie reagować na potrzeby Klientów w powyższym zakresie

Jesteśmy bardzo kreatywni i posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu nowych rozwiązań produktowych, jak również dostosowywaniu tych bieżących do zmieniającego się otoczenia (prawnego, jak i gospodarczego), a następnie ich wdrażaniu w sposób możliwie najmniej inwazyjny dla trwających procesów sprzedaży. Potrafimy doskonale wykorzystywać instytucje prawa cywilnego, które z pozoru tylko nie wydają się przydatne na rynku finansowym, natomiast w odpowiednich rękach pozwalają stworzyć innowacyjny i atrakcyjny produkt.

Dla każdego produktu, zarówno funkcjonującego już u Klienta, jak i dopiero wykreowanego, opracowujemy odpowiednie do potrzeb wzory dokumentacji przedkontraktowej, umów i regulaminów.

Doskonale wiemy, że dobry produkt finansowy to dopiero połowa sukcesu i bez odpowiedniego ukształtowania procesu jego sprzedaży zapewne nie spełni oczekiwań. W tym zakresie oferujemy - stosownie do potrzeb - rewizję istniejących procedur i umów z partnerami (pośrednikami, dostawcami usług marketingowych, płatniczych i z zakresu IT) oraz projektowanie i renegocjowanie niezbędnych zmian. Asystujemy również naszym Klientom w kwestiach związanych z kontrolowaniem i nadzorowaniem ich partnerów (w szczególności pośredników).