E-commerce

Handel elektroniczny jest obecnie najbardziej efektywnym sposobem na dotarcie do nowych Klientów oraz istotne zwiększenie wolumenu sprzedaży. Niezależnie od branży, wykorzystywanie narzędzi i możliwości oferowanych przez e-commerce jest konieczne dla zachowania konkurencyjności.

Otwarcie sklepu internetowego, platformy marketplace czy uruchomienie aplikacji z usługą cyfrową wymaga jednak nie tylko odpowiedniego przygotowania zaplecza technicznego. Konieczne jest również stworzenie kompleksowej dokumentacji umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w cyfrowych kanałach sprzedaży oraz dostosowanie działalności do regulacji prawnych rynków docelowych, ponieważ zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne państwa tworzą dla e-commerce specjalne wymogi w zakresie ochrony praw konsumentów, prawa danych osobowych, czy też prawa podatkowego.

Dzięki zaangażowaniu multidyscyplinarnego zespołu, od ponad dekady skutecznie pomagamy właścicielom marek m.in. Reserved, Mohito, House, Cropp, Sinsay czy Home & You w realizacji projektów e-commerce. 

Prawnik kluczowy w tej specjalizacji:

Zaufali nam:

W szczególności doradzamy i wspieramy naszych Klientów w zakresie następujących obszarów:

Doradzamy, tworzymy i opiniujemy projekty umów oraz wspieramy w negocjacjach z dostawcami usług IT oraz operatorami systemów płatności. Uwzględniamy specyfikę różnych rodzajów platform e-commerce (m.in. sklepów internetowych, platform marketplace, aplikacji webowych i mobilnych) i zapewniamy, aby funkcjonalności platformy pozwalały na wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym unijnego i podatkowego (m.in. Digital Service Act, Dyrektywy DAC 7, Dyrektywy DAC 8). Mamy również doświadczenie we wdrażaniu systemów zwiększających wydajność platformy (z zakresu UX mining, observability) Ponadto, wspieramy w prawnym zabezpieczeniu nazwy i domeny platformy oraz w procesie zdobywania treści takich jak: grafiki, fotografie, czy teksty, analizując postanowienia licencyjne baz danych z gotowymi treściami, jak również doradzając, tworząc i opiniując projekty umów oraz wspierając w negocjacjach z twórcami tych treści.

Analizujemy komplet umów zawieranych z operatorem systemu płatności (umowy o obsługę płatności, regulaminu dla sprzedawców, SLA). Dzięki doświadczeniu w zakresie obsługi instytucji płatniczych, skutecznie wspieramy naszych Klientów w negocjacjach umowy o obsługę płatności. Po wynegocjowaniu warunków, dokonujemy niezbędnych aktualizacji regulaminu platformy, dbając o zachowanie powiązań i zgodności dokumentacji.

Dokumentacja prawna, w szczególności regulamin sklepu internetowego, regulaminy promocji, regulamin świadczenia usług marketplace i polityka prywatności muszą dokładnie i szczegółowo zabezpieczyć przedsiębiorcę w relacjach z konsumentami i organami państwowymi, jak również z partnerami biznesowymi (np. sprzedawcami marketplace). Przygotujemy dokumentację spełniającą wymogi powszechnie obowiązującego prawa, w tym rodzimego prawa kontraktowego i konsumenckiego oraz istotnych aktów prawa unijnego, takich jak:  Digital Service Act, Dyrektywa Cyfrowa, Dyrektywa Omnibus, RODO, Rozporządzenie e-privacy. Dodatkowo  zapewnimy utrzymanie zgodności tej dokumentacji z przyszłymi regulacjami prawnymi. Sporządzając dokumentację, zadbamy, aby była dostosowana do potrzeb Klienta, a jednocześnie możliwie prosta i zrozumiała dla użytkowników i partnerów biznesowych.

Wskazujemy dopuszczalne formy działań marketingowych i sprzedażowych oraz przygotowujemy treść niezbędnych zgód marketingowych. Zapewniamy zgodność sposobu prezentowania informacji o ofertach z wymogami prawa konsumenckiego (w szczególności z uwzględnieniem dyrektywy Omnibus) oraz zgodność gromadzenia i przetwarzania danych w celach analitycznych z wymogami unijnymi (m.in. RODO, Rozporządzenie e-privacy), w tym projektując treść banerów i sposób zarządzania cookies. Ponadto, przygotowujemy lub opiniujemy umowy regulujące współpracę z agencjami reklamowymi oraz influencerami, wspierając na każdym etapie negocjacji. We wszystkich powyższych obszarach prowadzimy szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnego Klienta.

Wykonujemy pełne audyty funkcjonującej strony internetowej lub aplikacji w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym: prawem konsumenckim, ochrony danych osobowych, a także w aspekcie właściwego wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego. W razie potrzeby pomożemy wdrożyć odpowiednie działania naprawcze lub usprawniające. Współpracujemy również z podmiotami oferującymi narzędzia zwiększające wydajność strony internetowej lub aplikacji w sposób zwiększający wolumen sprzedaży (UX mining, observability), dzięki czemu możliwe jest połączenie audytu prawnego z audytem user experience.

Opracowujemy standardy obsługi posprzedażowej Klientów, zwłaszcza konsumentów oraz wspieramy w procesie wdrożenia tych standardów poprzez współtworzenie procedur wewnętrznych (np. polityki zwrotów, procedury reklamacyjnej) oraz przeszkolenie zespołu dedykowanego tej obsłudze

Działalność e-commerce jest obecnie jednym z głównych obszarów prac nad zmianami prawa podatkowego w ramach OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) oraz Unii Europejskiej. Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na podmioty z branży e-commerce (zarówno w charakterze podatników, jak i płatników). Wspieramy naszych Klientów w ustaleniu zakresu obowiązków podatkowych w dynamicznie zmieniających się regulacjach, w szczególności na gruncie podatku VAT oraz prawa celnego oraz ich wypełnianiu (w szczególności w ramach procedur OSS i IOSS).

Doradzamy, przygotowujemy i opiniujemy umowy oraz pomagamy w negocjacjach z dostawcami i usługodawcami zapewniającymi m.in. magazynowanie produktów oferowanych w sklepie internetowym lub w aplikacji, czy też dostarczanie Klientom przedmiotów zamówień.