Beata Krzyżagórska

Uprawnienia

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1991 r. Po ukończeniu studiów pracowała na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa Morskiego pod kierunkiem prof. dr hab. J. Młynarczyka;
Egzamin sędziowski złożyła w 1994 r., zaś egzamin adwokacki w 1996 r.

Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych programach naukowych; praktykowała w amerykańskich (m.in. w Schiff, Hardin & Waite, Jenner & Block, Baker & McKenzie) oraz brytyjskich (m.in. w Ince & Co, Cameron McKenna) firmach prawniczych; prowadziła wykłady z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego i cywilnego w zagranicznych szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie w Uppsali w Sztokholmie w Szwecji (1992r.), Uniwersytecie w Minnesocie, USA (1996r.), a ponadto w Zurichu w Szwajcarii (1996r.).

Doświadczenie

Realizowała wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części. Uczestniczyła transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym, uczestniczyła w postępowaniach przed KNF w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie działalności przez towarzystwa inwestycyjne oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych, a także w wielu innych postępowaniach związanych z działalnością towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała emisje certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych; świadczy usługi stałego doradztwa prawnego na rzecz towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Zajmowała się transakcjami finansowania przedsięwzięć typu project i corporate finance, a także inwestycjami private equity.

Kieruje zespołem nieruchomościowym, w ramach którego realizowana jest kompleksowa obsługa nieruchomościowych procesów inwestycyjnych. 

Uczestniczyła w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi związanych z morską żeglugą handlową, w tym w szczególności wynikających z niewykonania umów frachtowych lub aresztem statków; uczestniczyła w przygotowaniu wielu umów z zakresu prawa morskiego, w tym w szczególności umowy o budowę statku; przez wiele lat świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz wiodącego towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno w zakresie opiniowania i obsługi sporów sądowych, jak i opiniowania i tworzenia umów oraz ogólnych warunków umów.

Kontakt

beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni + 48 58 340 30 55