Sławomir Łoboda

Uprawnienia

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1992 r. Egzamin radcowski złożył w 1995 r.

Doświadczenie

Realizował wiele transakcji sprzedaży udziałów oraz akcji, uczestniczył w podziałach, połączeniach oraz przekształceniach spółek prawa handlowego, a także w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich części. Uczestniczył w procesach przekształceń spółdzielni w spółki prawa handlowego. Realizował transakcje związane z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Doradzał w wielu transakcjach typu project, corporate finance oraz private equity. Realizował emisje obligacji korporacyjnych oraz emisje obligacji zamiennych na akcje.

Uczestniczył w budowie sieci franczyzowych w kraju i poza granicami. Nadzoruje proces negocjacji umów najmu na lokale użytkowe położone w centrach handlowych w kraju i poza granicami. Opracował i wdrożył karty podarunkowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego. Opracował i wdrożył wiele międzynarodowych struktur optymalizujących opodatkowanie CIT oraz PIT. Opracował i wdrożył programy opcji menedżerskich. Uczestniczył w wielu postępowaniach podatkowych przed urzędami i sądami administracyjnymi.

Kontakt

slawomir.loboda@klpartnerzy.pl
 tel. + 48 58 340 30 50 - 51