Sławomir Łoboda

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Uprawnienia

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1992 r.
Egzamin radcowski złożył w 1995 r.

Doświadczenie

Realizował wiele transakcji sprzedaży udziałów oraz akcji, uczestniczył w podziałach, połączeniach oraz przekształceniach spółek prawa handlowego, a także w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich części. Uczestniczył w procesach przekształceń spółdzielni w spółki prawa handlowego. Realizował transakcje związane z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym. Doradzał w wielu transakcjach typu project, corporate finance oraz private equity. Realizował emisje obligacji korporacyjnych oraz emisje obligacji zamiennych na akcje.

Sławomir Łoboda uczestniczył w budowie sieci franczyzowych w kraju i poza granicami. Nadzoruje proces negocjacji umów najmu na lokale użytkowe położone w centrach handlowych w kraju i poza granicami. Opracował i wdrożył karty podarunkowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego. Opracował i wdrożył wiele międzynarodowych struktur optymalizujących opodatkowanie CIT oraz PIT. Sławomir Łoboda opracował i wdrożył programy opcji menedżerskich. Uczestniczył w wielu postępowaniach podatkowych przed urzędami i sądami administracyjnymi.

Sprawuje nadzór nad procesami obsługi prawnej spółek publicznych oraz strategicznych klientów kancelarii.

Specjalizacja

Praktyka

Udział we władzach Spółek oraz Rad Nadzorczych

  • Członek Rady Nadzorczej Eques Investment TFI SA
  • Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego SA
  • Członek Rady Nadzorczej GTL Pojazdy Użytkowe Sp. z o.o.
  • Prezes Rady Fundacji Hospicyjnej
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia Bank Otwartych Serc SOS
  • Wiceprezes Zarządu LPP SA

Kontakt

slawomir.loboda@klpartnerzy.pl
tel. + 48 58 340 30 50 - 51