Nieruchomości

W obszarze nieruchomości, Kancelaria świadczy różnorodną pomoc prawną obejmującą w szczególności:
 • doradztwo w procesie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym w szczególności sporządzamy oraz opiniujemy umowy związane z obrotem nieruchomościami;
 • doradztwo w procesie zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości, a także innych umów umożliwiających korzystanie z nieruchomości lub korzystanie i pobieranie pożytków z nieruchomości;
 • doradztwo w procesie zawierania umów leasingu nieruchomości (sale-and-lease-back),
 • przeprowadzanie badania prawne due diligence nieruchomości na etapie poprzedzającym nabycie nieruchomości lub realizację innego projektu inwestycyjnego w oparciu o umowy najmu lub dzierżawy;
 • doradztwo w zakresie spraw związanych łączeniem i podziałem nieruchomości, realizacją prawa pierwokupu, wyceną nieruchomości oraz postępowań wywołanych wypowiedzeniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
 • doradztwo na etapie ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
 • doradztwo we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego,
 • doradztwo w zakresie komercjalizacji obiektów handlowych i zarządzania nimi,
 • reprezentacji Klientów w postępowaniu wieczysto księgowym - dowiedz się więcej »
Zespół prawników Kancelarii zajmujących się doradztwem w omawianym obszarze zapewnia pełną obsługę procesu budowlanego realizowanych projektów inwestycyjnych, a także pomoc na etapie:
 • sporządzania i negocjowania kontraktów budowlanych,
 • wsparcia w zakresie pozyskania niezbędnych zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację procesu budowlanego.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną szeregu przedsięwzięć budowlanych, między innymi w oparciu o standardy Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC).

Partnerzy KLP uczestniczyli w wielu transakcjach związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości na cele handlowe oraz mieszkalne, jak również projektach budowy infrastruktury przemysłowej.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich zagadnieniach, związanych z obrotem nieruchomościami, specjalizuje się w dokonywaniu wszechstronnej analizy stanu prawnego nieruchomości, redagowaniu i negocjowaniu umów sprzedaży oraz umów najmu i dzierżawy nieruchomości, jak również planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

W tym obszarze Kancelaria parnterzy oraz prawnicy KLP świadczyli m. in. pomoc prawną na rzecz spółek z grupy kapitałowej POLIMENI - liczącego się w regionie i kraju dewelopera specjalizującego się w budowie centrów handlowych oraz przygotowała i przeprowadziła proces sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A.

We współpracy z zespołem doświadczonych adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w doradztwie podatkowym oraz optymalizacji podatkowej, zespół prawników Kancelarii zajmujących się doradztwem w obszarze nieruchomości opracowuje optymalne struktury transakcji dotyczących nieruchomości, przy uwzględnieniu wszelkich aspektów podatkowych i finansowych.