Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe to określony zespół działań podejmowanych przez Klienta, które prowadzą do zredukowania jego obciążeń podatkowych w granicach obowiązującego prawa.

Na etapie planowania podatkowego:

  • pomagamy zidentyfikować najistotniejsze obszary wpływające na efektywność rozliczeń podatkowych, biorąc pod uwagę takie czynniki jak różnice w amortyzacji księgowej i podatkowej, różnice dotyczące momentu opodatkowania, czy też konkretne wyłączenia z kosztów podatkowych;
  • opracowujemy i wdrażamy rozwiązania optymalizujące opodatkowanie od ich najprostszych postaci, dotyczących odpowiedniego zaradzania elementami kosztów podatkowych, poczynając, po bardziej wyrafinowane, obejmujące elementy strukturyzujące aktywa i pasywa podatnika oraz wykorzystujące możliwości oferowane w innych aniżeli polska jurysdykcjach podatkowych;
  • w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, opracowujemy i wdrażamy rozwiązania polegające na tworzeniu nowych wehikułów prawnych (np. spółek holdingowych) zapewniających optymalizacji w zakresie opodatkowania dywidend,  należności licencyjnych, odsetek, finansowania spółek zależnych, czy także dochodów operacyjnych;
  • opracowujemy i wdrażamy wykorzystanie struktur optymalizujących opodatkowanie w postaci polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych - dowiedz się więcej »
  • analizujemy skutki podatkowe zamierzonych przez Klienta transakcji, w tym w szczególności transakcji kapitałowych, oceniamy ryzyka podatkowe z nich wynikające i opracowujemy rozwiązania umożliwiające minimalizację tych ryzyk;
  • opracowujemy i uzyskujemy wiążące interpretacje podatkowe w kraju oraz w zagranicznych jurysdykcjach; uzyskujemy opinie podatkowe oraz prawne specjalistów z tych jurysdykcji, które uczestniczą w działania optymalizujących;
  • pomagamy w utworzeniu oraz zarządzaniu zagranicznymi wehikułami prawnym (np. spółkami holdingowymi, fundacjami) w licznych jurysdykcjach oferujących przyjazne rozwiązania podatkowe, w tym w szczególności w Republice Cypru, Luksemburgu, Liechtensteinie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Republice Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Malcie, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, czy Antylach Holenderskich.
  • dynamicznie reagujemy na planowane zmiany podatkowe w kraju i jesteśmy w stanie zaproponować adekwatne do zmieniającej się sytuacji prawnej rozwiązania optymalizacyjne.