Prywatność

Kancelaria KLP prowadząca serwis w domenie klpartnerzy.pl szanuje prywatność użytkowników serwisu i zapewnia poufność ich danych. Oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym strony serwisu www Kancelarii gromadzi wyłącznie następujące dane:

  • zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje na temat rodzaju zasobów przeglądanych przez użytkownika),
  • czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi,
  • w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie www - adres tej strony (tzw. referrer),
  • informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji,
  • inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html),
  • dane osobowe użytkowników - w sytuacji, w której wymaga tego procedura realizowana za pośrednictwem stron serwisu Kancelarii oraz wyłącznie za zgodą użytkowników.

Dane są gromadzone przez czas nieokreślony oraz przetwarzane wyłącznie dla celów prowadzenia serwisu i administrowania nim, chyba, że inaczej zastrzeżono, zaś użytkownik - powiadomiony o celu zbierania danych - wyraził zgodę na ich gromadzenie. Jakiekolwiek dane nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.