Prawo energetyczne

Kancelaria KLP zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w segmencie energetyki zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Kancelaria KLP świadczy przy tym usługi dla wiodących krajowych i międzynarodowych podmiotów energetycznych.

W ramach omawianej specjalizacji zapewniamy:

 • doradztwo prawne w realizacji inwestycji energetycznych konwencjonalnych;
 • doradztwo oraz prowadzenie kompleksowego procesu inwestycyjnego w zakresie projektów obejmujących odnawialne źródła energii (m.in. elektrowni wiatrowych oraz biogazowi), w tym w szczególności doradztwo w procesie realizacji projektów energetyki wiatrowej, poczynając od etapu projektów greenfield, w tym w szczególności założenie spółki zależnej, przygotowanie oraz negocjowanie umów umożliwiających uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości, udział w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • doradztwo w procesie przejmowania zaawansowanych projektów energetyki wiatrowej, w tym w szczególności przeprowadzenie audytu prawnego due dilligence projektów oraz przygotowanie dokumentów transakcyjnych przejęcia omawianych projektów;
 • przeprowadzanie badań prawnych projektów energetycznych, w szczególności w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw towarzyszących,
 • wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji energii, umów o przyłączenie do sieci, a także handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia;
 • doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych,
 • obsługę transakcji M&A w sektorze energetycznym,
 • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie prawa energetycznego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw energetycznych.
 • uzyskiwanie koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył, dystrybucję oraz magazynowanie paliw oraz energii;
 • doradztwo korporacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych;
 • projektowanie systemów dystrybucyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych, zapewniające ich zgodność z prawem konkurencji.

Kancelaria w szczególności zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie zagadnień administracyjno-prawnych, towarzyszących realizacji projektów energetycznych, w szczególności w sferze uwarunkowań środowiskowych i prawa budowlanego.

Partnerzy KLP adwokat Beata Krzyżagórska oraz radca prawny Sławomir Łoboda świadczyli usługi prawne w procesie projektowania i realizacji przedsięwzięć związanych z obrotem paliwami płynnymi oraz chemikaliami (na rzecz grupy kapitałowej OILTANKING).

Partnerzy KLP świadczyli usługi doradztwa prawnego w tym obszarze na rzecz Grupy Kapitałowej ENERGA.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną dla szeregu funduszy inwestycyjnych realizujących projekty obejmujące odnawialne źródła energii.