Prawo morskie

W ramach usług prawnych w tym obszarze Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie prawa morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki żeglugi morskiej.

W sferze zagadnień prawa morskiego Kancelaria zapewnia wsparcie w zakresie:

  • analizy umów frachtowych, w tym umów czarteru oraz czarteru na czas,
  • analizy umów o budowę statku,
  • postępowań rejestrowych, dotyczących w szczególności rejestracji statków oraz ustanowienia hipoteki morskiej,
  • postępowań w sprawach aresztu statków morskich.

Usługi w zakresie prawa morskiego prawnicy Kancelarii świadczą pod kierunkiem adwokata Beaty Krzyżagórskiej, która bogatą wiedzę i doświadczenie w tym obszarze nabyła w Katedrze Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, pracując u boku wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny prawa: profesora dr hab. Jerzego Młynarczyka, profesora dr hab. Wojciecha Adamczaka oraz profesora dr hab. Zdzisława Brodeckiego.