Zespół Prawa Własności Intelektualnej

Zespół Prawa Własności Intelektualnej  pracuje pod kierunkiem radcy prawnego Sławomira Łobody.

Zespół świadczy doradztwo w zakresie:

  • prawa konkurencji, obejmującego w szczególności pomoc prawną w procesie koncentracji
    przedsiębiorców - dowiedz się więcej »
Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51