Prawo korporacyjne i gospodarcze

W obszarze prawa korporacyjnego i gospodarczego Kancelaria stworzyła jeden z większych zespołów prawników.

W ramach doradztwa w tym obszarze, Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie:

 • tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego;
 • doradztwa w zakresie wyboru najkorzystniejszej, z operacyjnego i podatkowego punktu widzenia, formy prowadzenia działalności gospodarczej - dowiedz się więcej »
 • sporządzanie projektów dokumentacji korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym regulaminów organów statutowych spółek, ich struktur organizacyjnych, dokumentów związanych z wprowadzeniem zasad ładu korporacyjnego;
 • stałej obsługi pracy organów spółek - zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, posiedzeń zarządów,
 • sporządzanie projektów oraz negocjowanie umów wspólników i akcjonariuszy umowy o współpracy, umowy inwestycyjne oraz inne umowy typu joint venture;
 • sporządzanie projektów oraz negocjowanie wszelkich rodzajów umów handlowych, w tym także umów M&A, w szczególności umów sprzedaży akcji lub udziałów - dowiedz się więcej »
 • łączenia, podziałów i przekształcania spółek prawa handlowego,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach rejestrowych,
 • stałej obsługi prawnej w ramach bieżącej działalności gospodarczej;
 • doradztwo dotyczące stosunków wewnętrznych spółek prawa handlowego, w tym sporów związanych z wykonywaniem praw udziałowych oraz nadzoru właścicielskiego;
 • opiniowanie i reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółek oraz odpowiedzialnością spółek (w tym także odpowiedzialnością karną).