Zespół ds. Funduszy Inwestycyjnych

Zespół Prawa ds. Funduszy Inwestycyjnych pracuje pod kierunkiem adwokat Beaty Krzyżagórskiej oraz radcy prawnego Sławomira Łobody.

Zespół świadczy doradztwo w zakresie tworzenia i obsługi towarzystw funduszy inwestycyjnych
oraz funduszy inwestycyjnych - dowiedz się więcej »

Kontakt

Beata Krzyżagórska, Partner
beata.krzyzagorska@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 55

Sławomir Łoboda, Partner
slawomir.loboda@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51
tel. bezpośredni  + 48 58 340 30 61

sekretariat@klpartnerzy.pl 
tel. + 48 58 340 30 50 - 51